Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι

 

 

Προσόντα ενοικιαστή

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να:

 • Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23* ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
 • Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης. Για να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα πρόσφατα μέτρα (έγκυρα από τις 26 Απριλίου 2018) που έχουν εγκριθεί και έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ από το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την απαιτούμενο δίπλωμα οδήγησης.

Αποδεκτές άδειες οδήγησης (οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον ένα έτος και είναι «ο νέος τύπος πιστωτικής κάρτας») σύμφωνα με τον επικυρωμένο νόμο στην Ελλάδα:

 • Ευρωπαϊκή (από χώρες της Ε.Ε.)
 • Μη ευρωπαϊκά και εκδοθέντα από οποιαδήποτε συμμετέχουσα χώρα στη σύμβαση της Βιέννης για την Οδική Κυκλοφορία.

Στην περίπτωση που η Εθνική άδεια οδήγησης (η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον ένα έτος) δεν ταιριάζει με καμία από τις παραπάνω απαιτήσεις, απαιτείται μια έγκυρη Διεθνής άδεια οδήγησης (IDL) μαζί με την Εθνική άδεια οδήγησης. (Το Διεθνές δίπλωμα μπορεί να είναι ακόμη σε ισχύ και για μια ημέρα!)

 • Διαθέτει προσωπική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

* Οι ενοικιαστές ηλικίας μεταξύ 20-22 ετών υπόκεινται στην προσαύξηση Νέων Οδηγών με εξτρά κόστος.

Παραλαβή οχημάτων

 • Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του:
  1. Ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
  2. Την προσωπική πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα. Κάρτες τρίτων δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.  Μέσω της κάρτας του πελάτη πραγματοποιείται προ έγκριση της απαιτούμενης εγγύησης η οποία είναι απαραίτητη για την ενοικίαση του οχήματος. Το ποσό της Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών  του επιλεγμένου οχήματος είναι και η απαιτούμενη εγγύηση μίσθωσης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας η απαιτούμενη εγγύηση μπορεί να δοθεί μετρητοίς με προ αύξηση 20% του ποσού Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών του επιλεγμένου οχήματος.

* Για τις κατηγορίες των Πολυτελών αυτοκινήτων και των Cargo Van είναι απαραίτητη η πιστωτική κάρτα.

 • Το όχημα θα παραδοθεί γεμάτο καύσιμα και θα πρέπει να επιστραφεί γεμάτο. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με τα καταναλωθέντα καύσιμα* καθώς και με 12,40€ για ανεφοδιασμό.
 • Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει, να διαβάσει τους επισυναπτόμενους όρους και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
 • Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.
 • Ημέρα ενοικίασης θεωρούνται οι 24 ώρες συν 3 ώρες σαν περίοδο χάριτος. Σε περίπτωση που η ενοικίαση υπερβεί το διάστημα αυτό τότε θα χρεωθεί μια επιπλέον ημέρα ενοικίασης.
 • Οι τιμές περιλαμβάνουν 100 χλμ ημερησίως.

* Εξαρτάται από την ισχύουσα μέση τιμή καυσίμων.

 

Ασφάλειες

Τα οχήματα της Aegean Rent είναι ασφαλισμένα:

 1. έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.220.000,00€ ανά παθόντα
 2. για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα (εξαιρουμένου του οχήματος της Aegean Rent t) έως 1.220.000,00€
 3. για το όχημα της Aegean Rent από πυρκαγιά
 4. για το όχημα της Aegean Rent από θραύση κρυστάλλων (πλην φανών και καθρεπτών).

 

Ζημιές ή κλοπή σε οποιοδήποτε όχημα της Aegean Rent  που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα / αμέλεια του ενοικιαστή, σε περίπτωση εφοδιασμού λάθος καυσίμου, σε αθέτηση των όρων του συμβολαίου o ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής. Επίσης ζημιές που έχουν προκληθεί στο κάτω μέρος του οχήματος, στην κεραία και στα ελαστικά του δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.

 

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.)

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος:

 1. στο ποσό των 600€ καταβάλλοντας το ποσό των 10€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,B1,*
 2. στο ποσό των 700€ καταβάλλοντας το ποσό των 12€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες C,D,*
 3. στο ποσό των 800€ καταβάλλοντας το ποσό των 15€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες E,F,*
 4. στο ποσό των 1000€ καταβάλλοντας το ποσό των 19€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες των SUV,*
 5. στο ποσό των 800€ για το Big Cargo Van, και στο ποσό των 600€ για το Small Cargo Van καταβάλλοντας το ποσό των 17€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες αυτές.*

 

Ειδική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών(S.C.D.W)

O ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει στο ελάχιστο το ποσό ευθύνης του ακόμα περισσότερο σε περίπτωση ζημιάς αποδέχοντας:

 1. στο ποσό των 250€ καταβάλλοντας το ποσό των 20€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,B1,*
 2. στο ποσό των 300€ καταβάλλοντας το ποσό των 23€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες C,D,*
 3. στο ποσό των 400€ καταβάλλοντας το ποσό των 27€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες E,F,*
 4. στο ποσό των 750€ καταβάλλοντας το ποσό των 19€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες των SUV,*
 5. στο ποσό των 600€ καταβάλλοντας το ποσό των 32€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες των VAN,*

*υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά σε οποιοδήποτε όχημα δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ)

 

Ασφάλεια Κλοπής (Τ.P.)

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για την κλοπή του αυτοκινήτου εφόσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των:

 • 6€ για τις κατηγορίες A,B,B1,C,
 • 8€ για τις κατηγορίες D, E,
 • 15για τις κατηγορίες F, G, Cargo Van,

Σημ.: Η κάλυψη της Ασφάλειας Κλοπής (Τ.Ρ.) δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού.

 

Προσωπική Ασφάλεια (P.A.I.)

Με πρόσθετη ημερήσια καταβολή 6€ παρέχεται κάλυψη στον οδηγό για θάνατο, μερικές ή ολικές σωματικές βλάβες, έως το ποσό των 15.000,00€.

 

Παραλαβή / Επιστροφή

 • Δωρεάν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Aegean Rent στο κέντρο, ή στο αεροδρόμιο της ίδιας πόλης ή σε υποκαταστήματα του ίδιου νησιού.
 • Εντός πόλης χρέωση 15€
 • Εκτός πόλης και έως 50χλμ από το κοντινότερο υποκατάστημα Aegean Rent χρέωση 40€
 • Εκτός πόλης και άνω των 50χλμ από το κοντινότερο υποκατάστημα Aegean Rent ενημερωθείτε από το Κεντρικό Τμήμα Κρατήσεων ή το υποκατάστημα
 • Παραλαβή / Παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας των υποκαταστημάτων Aegean Rent (21:00 – 08:00), χρέωση 25€.

 

 • Σύστημα “Μίσθωσε εδώ – Άφησε εκεί” (One Way)

Προσφέρεται έγγραφης έγκρισης της Aegean Rent.

 

Πρόσθετες Χρεώσεις

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης

Μία ημέρα. Με την λήξη 24ώρου ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας.

 

Φόρος Αεροδρομίων (A.S.C.)

 • Από Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα) χρέωση 13%

 

Επιπλέον Οδηγός (A.D.)

Πρόσθετη επιβάρυνση για κάθε επιπλέον οδηγό: 5€ ημερησίως

 

Έξοδα φακέλου ατυχήματος

Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 22€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

 

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας Aegean Rent για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 20€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

 

Αφαίρεση πινακίδων

Σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων κατά την διάρκεια της ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται την ενοικίαση μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία.

 

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

 • 90€-240€ για τις κατηγορίες A, B, B1, C,
 • 120€-310€ για τις κατηγορίες D, E,
 • 240€-530€ για τις κατηγορίες F, G, Cargo Van.
Αξεσουάρ
  Είδος Κόστος ανά ημέρα
  Παιδικό κάθισμα (έως 6 μηνών) 5€
  Παιδικό κάθισμα (από 6 μηνών) 5€
  Αλυσίδες χιονιού 6€
  Navigation System (Σύστημα GPS) 6€

Τα αξεσουάρ διατίθονται μόνο μετά από κράτηση.

 

Ακυρώσεις

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης, που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, και εφόσον έχει προηγηθεί ενημέρωση της Aegean Rent, δεν υπάρχει χρέωση. Κατά τη διάρκεια της Υψηλής Περιόδου(1/7 – 15/9/18) και για ακύρωση κράτησης με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου μικρότερη των 20 ημερών, το ακυρωτικό τέλος είναι ίσο με το μίσθωμα 2 ημερών της κατηγορίας οχήματος που αφορά την ακυρωθείσα κράτηση. Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω email: info@aegeanrent.gr

 

No-show

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η Aegean Rent θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η Aegean Rent διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση. Κατά την διάρκεια της Υψηλής Περιόδου(1/7 – 15/9) η αντίστοιχη χρέωση είναι ίση με το 40% του ποσού της ακυρωθείσας κράτησης.

 

Εσωτερικό αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν βιολογικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο Πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 90€. Σε περίπτωση φθοράς με υπαιτιότητα του ενοικιαστή (πχ κάψιμο) θα υπάρξει αντίστοιχη χρέωση αναλόγως της ζημιάς.

 

Μεταφορά με πλοίο

Σε περίπτωση μίας ενοικίασης μεταξύ νησιών, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο υποκατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το αυτοκίνητο σε ένα υποκατάστημα Aegean Rent (εκτός νησιού) με δικά του έξοδα. Κατά την διάρκεια μεταφοράς του αυτοκινήτου με πλοίο, δεν ισχύουν οι ασφαλιστικές καλύψεις.

 

Εκμίσθωση εκτός συνόρων

Ο ενοικιαστής χρειάζεται την έγγραφη έγκριση της Aegean Rent Ελλάδος εάν επιθυμεί να βγει από τα Ελληνικά σύνορα με το όχημα της Aegean Rent και να διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα για εγγύηση. Το κόστος χορήγησης πράσινης κάρτας και οδικής βοήθειας επιβαρύνουν τον ίδιο.

 

Επέκταση ενοικίασης

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως με το υποκατάστημα της Aegean Rent από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης και να υπογραφεί το νέο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

 

Τρόποι πληρωμής

Για κάθε ενοικίαση απαιτείται πιστωτική κάρτα ως εγγύηση ή μετρητά ως χρηματική εγγύηση ίση με το ποσό του εκάστοτε επιλεγμένου ποσού απαλλαγής ευθύνης.

Η Aegean Rent δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες: Visa, Mastercard. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας, προσωρινά γίνονται δεκτές μόνο οι πιστωτικές κάρτες VISA και MASTERCARD. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με μετρητά η Aegean Rent διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω του τμήματος Κρατήσεων, την προπληρωμή ενοικίασης είτε με πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει, πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου.

Για τις κρατήσεις προσφορών (Early Booking), υποχρεωτικά ο τρόπος πληρωμής γίνεται μόνο με την χρήση πιστωτικής κάρτας.

 

Φ.Π.Α.

24%

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φόρο Αεροδρομίου (A.S.C.) σε περίπτωση παραλαβής από Αεροδρόμιο.
Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

Aegean Rent® 2019
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων